NFL Football Intelligence – Trí tuệ của 3

Không, tôi không nói về nhóm ba người nổi tiếng dường như qua đời cùng một lúc. Tôi đang đề cập đến một khái niệm cực kỳ quan trọng mà cuối cùng sẽ giúp bạn đặt cược thông minh hơn chống lại đường dây cá cược trong bóng đá chuyên nghiệp. Trên thực tế, nếu bạn xem xét khái niệm này cùng với các lượt chọn hàng tuần thông thường của mình, bạn sẽ thấy rằng vào cuối mùa giải, bạn sẽ đánh bại mức chênh lệch thêm vài lần nữa. Bạn có nghĩ vậy hấp dẫn không?

Tham khảo bảng 3 cột bên dưới liệt kê Chênh lệch Điểm, Tần suất và Tỷ lệ phần trăm cho 2.386 trò chơi Bóng đá NFL từ năm 2000 đến năm 2008. Chênh lệch Điểm là điểm của người thua được trừ vào điểm của người chiến thắng. Tần suất là số lần một Chênh lệch Điểm đã xảy ra trong cùng một khoảng thời gian. Phần trăm chỉ đơn thuần là Tần suất cho một Chênh lệch Điểm cụ thể chia cho tổng số trò chơi, 2,386. Danh sách được sắp xếp từ Phần trăm cao nhất đến thấp nhất.

Ví dụ: trong hàng thứ 6 dưới tiêu đề, “Điểm khác biệt”, bạn sẽ thấy số “14.” Trong cùng một hàng, trong cột có nhãn “Tần suất”, có số “110”, đề cập đến số lần trong 9 mùa qua xảy ra Sự khác biệt về Điểm này. Cột cuối cùng trong cùng một hàng đề cập đến phần trăm thời gian điều này đã xảy ra, hoặc 4,6% thời gian.

Lưu ý rằng Điểm khác biệt phổ biến nhất giữa một đội thắng chelsea transfer  và thua là 3 điểm. Trong thực tế, điều này xảy ra một con số khổng lồ 16% thời gian! Đó là gần 1 trong 6 trò chơi, hoặc trung bình, hai lần mỗi tuần điều này sẽ xảy ra. Tại sao điều đó lại quan trọng? Điều đó có nghĩa là bạn cần mua sắm đầy đủ các khoản chênh lệch điểm để đảm bảo rằng bạn tìm được mức chênh lệch có lợi nhất cho mình. Bạn phải chắc chắn rằng bạn không bao giờ cho 3 ½ điểm, nhưng luôn cố gắng đạt được nó. Tương tự, bạn phải luôn cố gắng cho 2½ điểm! Mất nửa điểm xảy ra xung quanh con số “3” nhiều hơn bạn nhớ.

Và đừng quên Chênh lệch điểm là 7 điểm, chỉ xảy ra dưới 10% thời gian. Đúng vậy – xin, mượn, ăn cắp và lướt mạng để được 7½ điểm và cho 6½ điểm. Tránh cho 7½ điểm như bệnh dịch!

Như bạn có thể thấy từ bảng, chênh lệch nửa điểm cũng áp dụng cho các Điểm khác biệt khác, nhưng không quá thường xuyên mà bạn sẽ thấy chênh lệch là 9½ hoặc 10½. Tuy nhiên, hãy cân nhắc khi có. Mỗi điểm phần trăm đều có ích!

Cách tốt nhất để khai thác lợi thế này là làm bài tập về nhà của bạn cũng như tìm dịch vụ cá cược phù hợp để sử dụng. Các dòng cá cược sẽ khác nhau theo khu vực, theo ngày trong tuần, theo giờ trong ngày và theo nhà cái.

Tôi Lặp lại: Tránh cho 3½ và 7½ điểm, nhưng hãy lấy nó bất cứ khi nào bạn có thể. Tương tự, cố gắng cho 2½ và 6½ điểm khi có sẵn. Truy cập NFLFootballIntelligence.com để biết các bài viết liên quan khác.

Điểm
Phần trăm tần số chênh lệch
3 381 16,0
7 228 9,6
10 145 6,1
6 122 5,1
4 113 4,7
14 110 4,6
17 89 3,7
1 88 3,7
2 85 3,6
13 85 3,6
21 75 3,1
8 73 3.1
5 71 3.0
Tổng 2.386 100,0